Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met de volgende privacyverklaring informeert u over welke gegevens we verwerken en hoe we dit doen. Het bevat ook informatie om ons te contacteren als u vragen of bemerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens heeft. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke ("controller") is FHP Vileda SComm., Barchon Office Center, Rue des Pinsons 2, 4671 BArchon (België), KBO 0448.848.692     (hierna “wij”). 

Welke gegevens verwerken wij en wat is de bron van deze gegevens?

Wij verwerken persoonlijke gegevens die wij in de loop van onze zakelijke relaties van u ontvangen. We verwerken gegevens die we op legitieme wijze hebben ontvangen van 
 • van een partner die u een volmacht heeft gegeven 
 • van een zakelijke partner
 • van beschikbare openbare bronnen (bijvoorbeeld kruispuntbank voor ondernemingen, adressenlijst, media, deelnemers aan handelsbeurzen). 
De categorieën van persoonsgegevens zijn uw contactgegevens (zoals aanhef, naam, land, adres, e-mailadres en telefoonnummer, leveringsadressen, bestel- en factureringsinformatie, kredietbeoordelingsinformatie, documentatiegegevens, beursnotulen, enz.).

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerken wij de gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze commerciële activiteiten.
Bovendien vindt de gegevensverwerking plaats op basis van gerechtvaardigd belang, voor de uitvoering van een contractuele relatie of om precontractuele maatregelen te nemen, op basis van uw toestemming of als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld op beurzen, per e-mail , per post, telefonisch of via deze website). 
Uw  persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:
 • Bezoek van deze website 
 • Bezoekersregistratie, Wi-Fi gasttoegang
 • Organisatie van beurzen en evenementen
 • Direct marketing
 • Interactie met sociale media
 • Orderverwerking, levering, facturering
 • Voor wettelijke verplichtingen (douane- en nalevingscontroles, ongevalverslagen)
 • Kwaliteitscontroles en kwaliteitscertificaten, 
Indien we uw gegevens verwerking op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 

Wie ontvangt mijn gegevens?

We dragen uw gegevens over aan volgende ontvangers. Als het mogelijk is, worden de gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd: 
 • Andere entiteiten binnen onze groep, dat wil zeggen, alleen die functies of werknemers ontvangen uw gegevens, als ze nodig zijn om te voldoen aan onze contractuele, wettelijke of reglementaire verplichtingen of om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen
 • Onze verwerkers, zoals
  • Beveiligingsbedrijf voor autorisatie van toegangsrechten
  • IT- en hosting service providers
  • Kredietinstellingen en betalingsproviders om betalingsverrichtingen te verwerken bij het bestellen
  • Backoffice-serviceprovider voor het verwerken van reclamemailings
  • Leveranciers voor het afhandelen van product- en monsterbestellingen
  • Laboratoria voor het testen van producten
  • Logistiekbedrijf om uw bestelde goederen te verzenden
  • Sociale media netwerken
  • Distributeurs, als ze uw gegevens nodig hebben om uw bestelling te verwerken
  • Bureaus voor enquêtes en marketingactiviteiten.
 • Overheden en instellingen (belastingkantoren, overheden, douanekantoren), op voorwaarde dat er een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat om dat te doen.
Alle verwerkers en distributeurs zijn contractueel verplicht om uw gegevens alleen te verwerken als onderdeel van de levering van diensten en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We slaan uw gegevens alleen op voor zolang als nodig om de commerciële transactie te verwerken en om te voldoen aan vereisten op het vlak van documentering. We bewaren uw gegevens gedurende maximaal 10 jaar vanaf het einde van onze commerciële relatie. 
Gegevens in verband met sollicitaties bewaren we ten minste 6 maanden na voltooiing van het recruteringsproces.

Welke rechten heeft u?

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, heeft u 
 • het recht op toegang en om informatie op te vragen over welke gegevens we over u opslaan, 
 • het recht om deze gegevens te corrigeren, 
 • het recht om deze gegevens te laten verwijderen. 
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Het recht op gegevensoverdracht
 • Het recht om uw toestemming terug te trekken wanneer de verwerking plaatsvond op grond van uw toestemming.
Neem in eerste instantie contact op met de persoon die als laatste contact met u heeft gehad. U kan ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. 
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
Data Protection Officer
Im Technologiepark 19
69469 Weinheim
Germany
data_privacy@fhp-ww.com

Als u van mening bent dat we Europese gegevensbeschermingswetten overtreden bij het verwerken van uw gegevens, vragen we u contact met ons op te nemen om uw zorgen kenbaar te maken. 
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser kan er automatisch informatie bewaard worden op uw computer in de vorm van cookies. U heeft de mogelijkheid de cookies al dan niet te accepteren. Meer informatie vindt u in ons cookie beleid.


 

Gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van webanalysediensten van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’).

De informatie wordt doorgegeven aan Googleservers in Europa en daardoor verwerkt.  Doorgifte aan Google LLC in de VS kan niet worden uitgesloten.  Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (EU-US Data Privacy Framework), dat de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in 2023. We hebben met Google een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Google verwerkt de verzamelde informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de webactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De laatste cijfers van het IP-adres worden weggelaten, zodat er geen persoonlijke gegevens kunnen worden vastgesteld. Google slaat de gegevens op voor een periode van 14 maanden.

Als uitbreiding op Google Analytics 4 wordt ook de dienst Google Signals gebruikt. Met Google Signals kunnen we apparaatoverschrijdende rapporten van Google ontvangen. Als de functie ‘Gepersonaliseerde advertenties’ aan staat in de instellingen van uw Google-account en uw apparaten met internetverbinding aan uw Google-account zijn gekoppeld, kan Google het gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis hiervan informatie afleiden wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics 4.  U hebt de mogelijkheid om de functie ‘Gepersonaliseerde advertenties’ uit te zetten in de instellingen van uw Google-account en zo de apparaatoverkoepelende analyse in verband met Google Signals uit te schakelen.

Cookies worden alleen opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, kunt u deze dienst uitzetten via de ‘Cookie Consent Tool’ op de website.

Meer juridische informatie over de services van Google vindt u onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Gebruik van Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing die marketers in staat stelt via een enkele interface websitetags te beheren. De Tool Tag Manager zelf (die de tags plaatst) is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool triggert andere tags, die zelf wel informatie kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot die informatie. Indien op het niveau van het domein of de cookie deactivatie heeft plaatsgevonden, blijft dit geldig voor alle tracking tags die via Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Akamai-technologie     

Deze website maakt gebruik van de Akamai-technologie en cloudinfrastructuurdiensten die online applicaties distribueren, versnellen en beschermen. De Akamai A2-cookie wordt gebruikt om de laadtijd van de pagina te verminderen door gebruik te maken van de functie Adaptive Acceleration. Adaptive Acceleration (A2) biedt een reeks functionaliteiten op het Akamai intelligent Edge Platform dat continu prestatie-optimalisaties toepast om de algehele digitale ervaring voor websitegebruikers te helpen verbeteren. 
 Het JavaScript-fragment van Akamai-technology wordt in de HTML van onze website ingevoegd om anonieme gegevens te verzamelen voor het meten van online prestaties. We anonimiseren IP-adressen die zijn verwerkt op Akamai-edge-servers om geolocatie- en kaartservices uit te voeren bij het leveren en beveiligen van onze website. De Akamai-technologie is standaard beperkt tot het verzamelen van alleen geanonimiseerde persoonlijke IP-adresgegevens die absoluut noodzakelijk zijn. Nadat geolocatiediensten zijn uitgevoerd, wordt het IP-adres dat wordt verzameld wanneer de inhoud de Akamai-server bereikt, onmiddellijk verwijderd. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Akamai vindt u hier.

                                                                                                                                                               

Social Plug-ins Facebook

Onze website gebruikt een aantal modules van de socialenetwerksite Facebook.com, uitgebaat door Facebook Inc., 1601 Zuid-Californië Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De modules zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel of icoon met "duim in de hoogte") of aan de vermelding "Facebook social plugin". De lijst met sociale modules van Facebook en met hun locaties vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins. Bij uw bezoek aan onze website maakt uw webbrowser verbinding met de Facebook-server en wordt de visuele presentatie van de module ingeladen. Facebook ontvangt gegevens over die presentatie, maar ook nieuwe gegevens zoals uw IP-adres. Aan de hand van de modules weet Facebook welke pagina van onze website u bezocht hebt. Tezelfdertijd kan het uw bezoek aan die pagina koppelen aan uw Facebook-account. Indien u interactie maakt met de modules, bijvoorbeeld door te klikken op 'Vind ik leuk' of door een commentaar te posten, wordt de informatie die u doorgeeft verzonden en rechtstreeks geregistreerd op Facebook en daar bewaard. Indien u geen Facebook-account hebt, kan Facebook altijd uw IP-adres identificeren en bewaren als u op een Facebook-icoontje klikt. Meer details over de methodes die Facebook gebruikt voor datacollectie, over uw respectievelijke rechten en over de bescherming van uw privacy vindt u in het Facebook-beleid voor gegevensbescherming op de link: http://www.facebook.com/about/privacy/. Indien u niet wilt dat Facebook uw gegevens vergaart via onze website en ze koppelt aan uw Facebook-account, dan moet u zich afmelden van Facebook voor u onze website bezoekt.

Privacybeleid bij het gebruik van Twitter


De dienstfuncties van Twitter zijn geïntegreerd in onze webpagina's. Die functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom st., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door Twitter en de "retweet"-functie te gebruiken, worden de webpagina's die u bezoekt gekoppeld aan uw account en openbaar gemaakt voor andere gebruikers. De gegevens worden op die manier ook doorgegeven aan Twitter.
We wijzen u erop dat we als aanbieder van deze website geen informatie krijgen over de inhoud van de overgedragen gegevens of over hun gebruik door Twitter. Meer details vindt u in de privacyverklaring van Twitter: http: // twitter.com/privacy.
U kunt de Twitter-instellingen voor de bescherming van uw privacy wijzigen via uw eigen Twitter-account op http://twitter.com/account/settings.

Youtube Video Plugins

Onze website maakt gebruik van videoplug-ins van de site voor het delen van video's youtube.com. YouTube is eigendom van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). We insluiten video's van ons officiële YouTube-kanaal met behulp van de verbeterde privémodus van YouTube. In deze modus kunt u cookies op uw computer installeren zodra u op de YouTube-videospeler klikt, maar YouTube slaat geen persoonlijke informatie op die identificeerbaar is door
interne cookies voor het afspelen van ingesloten video's met behulp van de verbeterde privémodus.
Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het gedeelte Privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
 
a brand of FREUDENBERG